SIKÇA SORULAN SORULAR
1) Farabi Öğrencisi olabilmek için ön şartlar nelerdir?
Ön Lisans ve Lisans öğrencisinin  ilk yılını tamamlamış olması ve genel not ortalamanın en az 2.00/4.00; Y.lisans ve doktora öğrencilerinin de ilk yarıyılını tamamlamış olması ve genel not ortalamanın en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

2) Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık döneminde Farabi Programına başvuru yapılır mı?
Hayır yapılamaz.

3) Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri Tez Döneminde de Farabi Öğrencisi olabilir mi?
Öğrenci tez danışmanının ve kayıtlığı olduğu üniversitenin uygun görüşü ile başvuruda bulunulan üniversitenin de kabulü doğrultusunda, tez döneminde de farabi öğrencisi olabilir.

4) Farabi Değişim Programı Vakıf üniversitelerini kapsamakta mıdır?
Hayır kapsamamaktadır.

5) İlk başvuruda hangi belgeler ve ne gibi işlemler gerekir?
Başvuru için üniversitenin ilan ettiği başvuru tarihlerinde gerekli belgeleri kayıtlı olduğu üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslimi yeterlidir. Bu belgeler;

  • Aday Öğrenci Başvuru Formu ( 2 Adet),
  • Not Çizelgesi/Transkript (2 Adet),
  • Yabancı Dil Muafiyet Belgesi (Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi),
  • Sgk Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi,
  • Çalışma bildirim dilekçesi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)

6) Farabi formları nereden temin edilir?
Kayıtlı olduğun üniversitenin Farabi web sitesinden temin edilir.

7) Başvuruda bulunduğum üniversite başvurumu kabul etti. Şimdi ne yapmalıyım?
Kayıtlı olduğun üniversiteye fotoğrafının yer aldığı ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMUNU (2 adet), hesap bilgilerinin yer aldığı ÖĞRENCİ YÜKÜMLÜLÜK SÖZLEŞMESİ (2 adet) ve derslerin eşleştirmelerinin yer aldığı ÖĞRENİM PROTOKOLÜNÜ her yarıyıl için (3’er adet ) teslim edilmelidir.

8) Öğrencinin alttan ders alması başvuruyu engeller mi?
Hayır engellemez

9) Öğrenciler farklı bölümlerden denk dersleri alacak şekilde programdan yararlanabilirler mi?
Evet. Uygulama bölümlerin onaylarına tabidir. 

10) İngilizce programlara başvurmak için yeterlilik belgesi istenmekte midir? Gidilecek üniversite sınavı yapabilir mi?
İngilizce düzeyini gösteren belge istenir. KPDS,ÜDS , yada Üniversitelerin kendi yaptıkları dil sınavı belgesi v.b

11) Bölümlerin kendi aralarında protokol imzalamaları yeterli midir?
Bölümlerin ya da fakültelerin protokol imzalama yetkileri yoktur. Protokoller sadece kurumlar adına yapılabilir.

12) Üniversitemin sayfasında yer alan anlaşmalı üniversiteler kısmında yazan kontenjanlar kadar mı öğrenci kabul edilecek ya da gönderilecek?
Kontenjanlar her sene üniversiteler tarafından bölüm bazında yeniden belirlenmekte ve web sayfamızda yayınlanmaktadır. Anlaşmada belirtilen tahmini sayılar olup kesin değildir

13) Öğrenci değişimdeki üniversitedeyken atılmayı gerektirecek bir suç işlerse cezalandırma ne yolla yapılacak?
Öğrenci atılmayı gerektiren bir suç işlediğinde, öğrencinin dosyası kendi üniversitesine gönderilir ve gerekli işlemler üniversitesi tarafından yapılır. 

14) Farabi Değişim Programı web sitesinde yayınlanan, belgeleri doldururken aynı formata uyma zorunluluğu var mı?
Evet. Sadece kurum logolarınızı ekleyebilirsiniz. 

15) Farabi öğrencisi alttan ve üstten ders alabilir mi?
Evet alabilir

16) Artık yıl öğrencileri programa başvurabilir mi?
Evet, öğrenci bir dersi bile olsa başvurabilir.

17) Farabi Öğrencisinin Diplomasında programla ilgili bir not oluyor mu?
Hayır, Sadece katılım gösterdiği dönemdeki transkriptine, "..... dönemlerde Farabi Öğrencisi olmuştur" notu düşülüyor.

18) Farabi Öğrencisi kaç ders ya da kaç kredi almalı?
Kendi üniversitede bir dönem/ bir yılda kaç kredi alması gerekiyorsa en az o kredi karşılığı kadar “sayılacak ders” almak zorundadır. Aksi takdirde eksik krediden dolayı dönemi uzayabilir  Dikkat!

19) Farabi öğrencisi tekrar programdan yararlanabilir mi?
Her eğitim-öğretim kademesinde bir kez bu programdan faydalanabilir. Yani ön lisansta bir, lisansta bir, yüksek lisans ve doktorada birer kez faydalanmak mümkündür.

20) Öğrenci gideceğim üniversitedeki tüm yıllarda okutulan derslere baktı ve  alması  gereken derslerin karşılığını bulamadı ne yapmalı?
Kendi üniversitende alması gereken derslerin(sayılacak dersler) karşılığının bulunamaması durumunda, bu dersleri Öğrenim Protokolü’nden silerek ve kendi üniversitende mezun olabilmek için alması gereken derslerin tamamını dikkate alarak gideceği üniversitedeki ders programına bakmalı silinen derslerin yerine karşılığı olan dersleri öğrenim protokolündeki her iki sütuna da eklemelidir.

21) Öğrenci alması gereken tüm dersleri ve karşılıklarını yazdı ancak toplam kredi eksik kalıyor? Ne yapmalı?
Alınacak derslerinin toplam kredisinin sayılacak derslerinin toplam kredisinden düşük olması durumunda, eksik kredisini mutlaka tamamlamalı. Bunun için, seçmeli dersleri Öğrenim Protokolü’ne ekleyerek kredisini tamamlayabilir. DİKKAT! Bu dersler, daha önce aldığı ve başarılı olduğu dersler olmamalıdır.

22) Öğrenci ders denkleştirme aşamasında kiminle görüşmeli?
Öncelikle üniversitendeki bölüm koordinatörü/bölüm başkanı veya son kontroller için Farabi Kurum Koordinatörün ile görüşmelidir.

23) Öğrencinin üniversitesinde ulusal kredi yazıyor, kabul eden üniversitede AKTS yazıyor? Öğrenim Protokolümü hangisine göre doldurulmalıdır?
ECTS veya AKTS olarak belirtilen kavram ders denklikleri için kullanılan kredi birimidir. Bologna süreci dolayısı ile geçerli olan AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi – ECTS /European Credit Transfer System), Ulusal ders kredisi ise UK olarak belirtilmektedir. Öğrenim Protokolünde yer alan alınacak-sayılacak dersler kısmının her ikisinin de ya tamamen ulusal krediye göre ya da tamamen AKTS kredisine göre doldurulması ve hangi krediye göre doldurulduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Karma kredi sistemi (örneğin, bazı dersler ulusal, bazıları da AKTS kredisi gibi) kullanılamaz. Üniversitende UK (yerel kredi) gideceğin üniversitede ise AKTS (ECTS) kullanılıyorsa öğrenci işlerinden kredi değişim tablosunu edinebilirsin.

24) Karşılıklı yazmış olduğu derslerin isimleri, içerikleri ya da kredileri aynı olmak zorunda mı?
Derslerin eşleştirilmesinde, isim, içerik ve kredi açısından tam bir uyum olamayabilir. Tam uyumlu olan derslere öncelik verilerek, farklı isimli aynı içerikli derslerin ya da farklı içerikteki derslerin eşleştirilmesinde kendi bölüm koordinatörü/ bölüm başkanından destek almalıdır. Alınacak derslerin tek tek kredilerinin sayılacak derslerin kredilerine eşit olması gerekmez. Toplam kredi dikkate alınır. DİKKAT! Alınacak derslerin toplam kredisi, sayılacak derslerin toplam kredisine eşit veya daha fazla olmalıdır.

25) Öğrenci gittiği üniversitede alması gereken tüm dersleri aldı, peki üstten ders alabilir mi?
Evet. gönderen üniversitenin bölüm başkanı/bölüm koordinatörünün onayını almak koşuluyla, ders programının uyması halinde daha fazla kredi karşılığı ders seçebilirsin.

26) Farabi öğrencisi olarak gittiği üniversitede şartlı geçti. Ne olacak?
Gittiği üniversitede bir dersten şartlı geçtiyse gönderen üniversitede de o dersten şartlı geçmiş sayılır.

27) Başarısız olduğu derslerden bütünleme sınavına nerede girebilir?
Bütünleme sınavına Farabi öğrencisi olduğu üniversitede girebilir.

28) Öğrenci gittiği üniversitede başarısız olduğunda derslerden bütünlemeye girdi ve yine başarısız olduğunda ne olur?
Başarısız olduğu dersleri döndükten sonra kendi üniversitende tekrar alabilir.

29) İkinci öğretim öğrencisi Farabi öğrencisi olarak birinci öğretimden ders alabilir miyim?
Evet, Farabi Değişim Programında da I.- II. Öğretim ayırımı yoktur. (Dikkat! II. Öğretim harcını ödemeye devam edersin)

30) Öğrenci güz dönemi İçin başvuruda bulundu ve kabul edildi, Bahar dönemine uzatabilir mi?
Bu durum hem gönderen üniversitenin hem de kabul eden üniversitenin onayına bağlıdır.

31) Hangi üniversitenin ders geçme notu esas alınacak?
Farabi öğrencisi olduğu üniversitenin uyguladığı ders geçme notu esas alınır.

32) Farabi öğrencisi olduktan sonraki sorumluluklarım ve hakları nedir?
Öğrenim Protokolünde değişiklik yapmak gerekiyorsa her iki üniversiteye de bilgi vermek, zorunlu nedenlerden dolayı feragat etmek gerekiyorsa yine her iki üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğüne bilgi vermek, gittiğin üniversitenin kurallarına uymak, kendini ve sosyal becerilerini geliştirmek ,hakları ise her ay düzenli olarak burs almak, gittiğin üniversitenin öğrencileriyle aynı haklara sahip olmak, alttan-üstten ders alma konusunda anlayış görmek, öğrenim protokolünde tanımlanan ve yönetim kurulunca onaylanan derslerden başarılı olman halinde üniversitene döndüğünde de başarılı sayılmaktır.

33) Farabi öğrencisi iken gittiği üniversitede ders dışında neler yapabilir?
Sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif her tür etkinliklere, oryantasyon programlarına katılabilir, gittiği üniversitedeki diğer Farabi öğrencileriyle iletişim kurabilir, gönüllü çalışmalara katılarak, panel, seminer, kongre ve şenliklere destek verebilir, yeni bir çok şey öğrenebilir.

34) Hangi durumlarda burs iade edilir?
Öğrenci almış olduğu tüm derslerden devamsızlıktan kalırsa veya yatay geçiş yapıp, sürekli ücrete tabii bir işe başlayıp gönderen kuruma bildirmeyerek burs almaya devam ettiği takdirde almış olduğu tüm bursları iade etmesi gerekir.

35) Öğrenci KYK’lıysa, hakkı devam eder mi ?
KYK’da kalıyorsa, kayıtlı bulunduğu yurttan gideceği yurda naklini isteyebilir. Yapılması gereken işlemlerle ilgili olarak yurt müdürlüğü ve KYK ile irtibata geçmelidir.

36) Hangi durumlarda feragat edebilirim?
Öğrenci seçildiğin halde değişim programına katılma hakkından feragat etmek isterse, her iki üniversitenin de Farabi Kurum Koordinatörlüğünü bilgilendirip, gönderen üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğüne feragat dilekçesi vermelidir. Hastalık, kaza, ders denkliğinin sağlanamaması ve benzeri mazeret nedenlerine bağlı olarak değişimden faydalanamayan ve mazereti yükseköğretim kurumunca uygun görülen öğrenciler, mazeretleri sona erdikten sonra programdan faydalanabilirler.

37) Tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri de programdan faydalanabilirler mi?
Evet,faydalanabilir.

38) Meslek Yüksekokulu öğrencileri programdan faydalanabilecekler mi?
Evet.

39) Öğretim Üyeleri programdan faydalanabilir mi?
Öğretim Üyesi Değişimi YÖK tarafından geçici bir süre durdurulmuştur.