ÖĞRETİM ÜYESİ HAREKETLİLİĞİ

Genel  bilgiler

 • Yükseköğreim kurumlarında görev yapan tüm öğretim üyeleri hareketlilğe katılabilirler.
 • Öğretim üyesi hareketliliğine ilişkin esas belge, programa katılan öğretim üyesi tarafından hazırlanan, Öğretim Üyesi Hareketliliği Programıdır. Bu program, öğretim üyesinin kendi kurumu ile gidilen kurumun ilgili akademik biriminin yönetim kurulları tarafından onaylanır.
 • Daha önce öğretim üyesi değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim üyelerinden gelen başvurulara öncelik tanınır.
 • Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bri eğitim-öğretim yılı içinde en az bir, en çok iki yarıyıl olabilir. Bu faaliyet yaz okulu programlarını da kapsar.
 • Öğretim üyelerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Kanunu ile diğer ilgii mevzuatta yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın 2914 sayılı Kanunun 11. Maddesinde unvanlar itibariyle belirlenen ek ders ücretinin 10 katını geçmemek üzere ekli 1 sayılı listede belirlenen ek ders ücreti ödenir.  (NOT: Ek belgesi konulacak)

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ HAREKETLİLİĞİ İLE HACETTEPE ÜNÜVERSİTESİNE BAŞVURCAK ÖĞRETİM ÜYELERİNDE ARANACAK ŞARTLAR

Hacettepe Üniversitesi ile Diğer Yükseköğretim Kurumlarıyla yapılan Protokoller çerçevesinde 1 ya da 2 yarıyıl eğitim-öğretim faaliyetinde bulunmak üzere Hacettepe Üniversitesine başvuracak öğretim üyelerinde aşağıdaki koşullar aranır;

 1. Eğitim-öğretim faaliyetine katılacak öğretim üyesinin önerdiği dersi daha önce verdiğini gösterir ilgili birimden alınan yazı,
 2. Hacettepe Üniversitesinin herhangi bir Anabilim Dalında ders vermek üzere başvuran öğretim üyelerinin o dersin içerik ve materyalini kapsayacak şekilde öneride bulunmaları,
 3. Hacettepe Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde yürütülen Öğrenci Değerlendirme Anketlerini eksiksiz kabul edeceğine dair beyan,
 4. Eğitim dili kısmen ya da tamamen yabancı dilde olan bölümlerde öğretim üyelerinin ÖSYM'nin gerçekleştirdiği yabancı dil sınavlarının herhangi birinden 80 almış olmak şartı aranır,

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ HAREKETLİLİĞİ İLE HACETTEPE ÜNÜVERSİTESİNDEN ANLAŞMALI ÜNİVERSİTLERE BAŞVURCAK ÖĞRETİM ÜYELERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Öğretim üyesi hareketliliğinde yapılacak olan görevlendirmeler her ne kadar gönüllülük esasına bağlı olsa da, belirli bir birimden yapılacak uzun süreli ulusal ve uluslar arası görevlendirmelerde ilgili birimin öğretim üyesi sayısının %50´sini aşmama şartı aranacaktır (Erasmus vb.).

Bölümün Anlaşmalı olduğu üniversitede Öğretim Üyesi Değişimi Programına katılabilmek için hazırlanması  ve Farabi Ofisi´ne teslim edilmesi gereken belgeler:

Gidilen Üniversiteden değişim bitiminde alınacak belge:

 • Öğretim Üyesi Katılım Belgesi (belge için tıklayınız)

Dönüşte Farabi Ofisine teslim edilmesi gereken belgeler:

 • Öğretim Üyesi Katılım Belgesi