GİDEN ÖĞRENCİ
Öğrenci Değişimi ile ilgili bilgiler

 • Öğrenci Değişim süresi, en az bir en fazla iki yarı yılı kapsar.
 • Yükseköğretim kurumları, gidilen kurumda geçirilen eğitim-öğretim dönemi faaliyetlerine tam tanınırlık sağlarlar.
 • Öğrenciler her bir eğitim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı ile değişim yapabilirler. Ancak bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir dönem burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.
 • Burslu Farabi Değişim Programı Öğrencisi olma hakkını kazananlara, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının bir buçuk katı burs ödenir.
 • Öğrenci bursunun tamamının %70 öğrenciye öğrenimi sırasında, %30'u ise öğrenicinin katılım belgesi ve başarı durumuna göre ödenir.

Farabi Programına Nasıl Başvurulur? (Başvuru Koşulları, Değerlendirme Kriterleri ve Formlar)
1.Başvuru Koşulları

 • Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.
 • Öğrencinin örgün eğitim veren yükseköğretim programlarında önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gereklidir.
 • Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2.00/4.00 ya da 70/100 olması gerekmektedir.
 • Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5/4,00 ya da 75/100 olması gerekmektedir.
 • Farabi Öğrencisi olabilmek için yabancı dil barajı eğer eğitim almakta olduğunuz program yabancı dil ile eğitim veriyorsa uygulanacaktır. Bu baraj Yabancı Diller Yüksek Okulumuzun yaptığı yeterlik sınavı C1 notu veya eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan bu puana denk kabul edilen not karşılığıdır. Eşdeğerlikleri aşağıda verilen linkten kontrol edebilirsniz.

Referans: İngilizce eşdeğerlik için tıklayınız
Frasızca eşderlik için tıklayınız
Almanca eşdeğelik için tıklayınız

 • Farabi Programı için başvuracak öğrenciler, başvuracakları akademik yıl için geçerliliği olan İkili Protokollerin kontenjanlarını göz önünde bulundurarak başvuruda bulunmalıdır.

2. Değerlendirme Kriterleri

 • Öğrenci Değerlendirmesinde;
  • Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her program kendi içinde not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.
  • Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlaına sahip öğrencinin not ortalamasının %50'si ile yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren puanlarının %50'si nin toplamı dikkate alınarak, her program kendi içinde ağırlıklı not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.
 • Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre Farabi Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler

  • Aday Öğrenci Başvuru Formu (form için tıklayınız)
  • Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından yada ilgili Enstitü Müdürlüğünden (yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) alınmış transkript belgesi.
  • Eğitim Gördüğü Program Yabancı dilde eğitim veriyor ise Yabancı Dil belgesi

FARABİ ÖĞRENCİSİ SEÇİLDİNİZ, NE YAPMALISINIZ?

 • Gideceğiniz üniversitenin web sitesini dikkatle inceleyerek , bilgi paketini okuyunuz. Farabi öğrencilerinin başvuru son tarihlerini, ders programlarını,akdemik takvimlerini eğer varsa doldurup göndermeniz gereken belgeleri dikkatlice inceleyiniz.
 • Misafir olacağınız üniversiteden, Üniversitenizin Farabi Ofisine gönderilen KABUL BELGENİZİ isteyiniz.
 • Bütün işlemleriniz boyunca Farabi Programı Koordinatörlüğü ile iletişim halinde olunuz. Giden öğrencilerimiz tüm işlemlerini Farabi Program Koordinatörlüğü Beytepe Kampüsünden yürüteceklerdir.
 • Gideceğiniz üniversitenin varsa başvuru formunu ve konaklama formunu doldurup, belirtilen yere sizden ne şekilde istendiyse (posta, fax,scan) gönderiniz.
 • Öğrenim Protokolü'nü Bölüm Koordinatörünüz ile beraber doldurunuz.Belgeyi önce siz daha sonra Bölüm Koordinatörünüz imzalamalı, daha sonra Farabi Programı Koordinatörlüğü Beytepe kampüsüne Kurum Koordinatörü imzası için teslim edilmeli. Öğrenim Protokolü karşı üniversiteye imzalanıp onaylanması için gönderilir. Öğrenim Anlaşmanız karşı üniversiteden onaylanmadan bursunuz yatırılmaz!
 • Bir Kamu Bankasına vadesiz TL hesabı açtırınız. Hesap Cüzdanınızın fotokopisini Farabi Programı Koordinatörlüğüne teslim ediniz.
 • YÖK'ün istediği belgeler olan Öğrenci Bilgi Formu ve Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesini doldurup, Farabi Programı Koordinatörlüğüne teslim ediniz.
 • Farabi Programı Koordinatörlüğünün ilan edeceği "Oryantasyon Haftası"nı takip ediniz.
 • Son kontrolleriniz ve burs işlemlerinizi tamamlamak için mutlaka Farabi Programı Koordinatörlüğüne uğrayınız.
 • Öğrenci Beyannamenizi belgeler kısmından indirerek okuyunuz.
 • Gittiğiniz üniversitede alacağınız derslerle ilgili değişiklikleri varışınızdan sonra en geç 1 ay içinde yapmanız gerekmektedir. Bu değişikliği dersler başlamadan önce mutlaka Hacettepe Üniversite'sindeki bölüm koordinatörünüzle görüşerek Öğrenim Protokolü'nün değişiklik bölümünü doldurunuz, mutlaka gittiğiniz ünivesitede onaylatınız ve Hacettepe Üniversitesi'ndeki bölüm koordinatörünüze e-posta, faks veya posta yolu ile ulaştırınız.

Not: Tüm belgeleri web sitemizin belgeler kısmından indirerek doldurabilirsiniz.
Dönüşünüzde Yapmanız Gerekenler
Farabi değişim sürecinizi tamamladığınızda kalan bursunuzu alabilmek için ofise teslim etmeniz gereken evraklar bulunmaktadır. Bu evrakları dönüşünüzden itibaren en geç 15 gün içinde teslim etmelisiniz. Süresi içinde belgelerinizi tam olarak teslim etmediğiniz takdirde, işlemleriniz geçersiz sayılır ve tarafınıza yapılan burs ödemelerinin geri iadesi istenir.
Aşağıda belirtilen evrakları tamamladıktan sonra Farabi Programı Koordinatörlüğüne teslim ediniz.

 • Gidilen üniversitede kalınan süreyi gösteren, Katılım Belgesi. Bu belge karşı üniversiteye vardığınız gün ve ayrıldığınız gün ayrı ayrı imzalatılıp, mühürlenmeli ve geri dönüşünüzde ofise orijinal belge teslim edilmelidir.
 • YÖK tarafından istenen Nihai Rapor .
 • Misafir olduğunuz üniversitede aldığınız notları gösteren transkript.
 • Kişisel izlenim raporu. Farabi sürecinizi ve izlenimleriniz aktaracağınız bir rapor olmalı.

Feregat Dilekçesi