GELEN ÖĞRENCİ:

Hacettepe Üniversitesi ile Diğer Yükseköğretim Kurumlarıyla yapılan Protokoller  çerçevesinde 1 yada 2 yarıyıl öğrenim görmek üzere Hacettepe Üniversitesine başvuracak öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranır.

  1. Öğrencinin protokol yapılan üniversitede örgün eğitim veren bir önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması.
  2. Önlisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 2.0 olması.
  3. Yükseklisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2.5 olması,
  4. Eğitim dili kısmen yada tamamen yabancı dilde olan bölümlere başvuran öğrencilerin yabancı dil başarı puanının en az 65 olması.

gerekmektedir.

Önemli Not: Bir bölüme birden fazla başvuru olması halinde ilgili bölümün eğitim-öğretim imkanları dikkate alınarak kabul işlemi gerçekleştirilir.

Hacettepe Üniversitesine Nasıl başvuracaksınız?

*Son Başvuru Tarihinden önce Üniversitenizin istemiş olduğu belgeleri doldurarak kendi Farabi Ofisinize teslim ediniz.
* Üniversitemizce kabul edildikten ve Web sayfamızda yayınlandıktan sonra Öğrenim Protokolünüzü ve diğer belgeleriniz hazırlayarak yine ofisiniz aracılığıyla Üniversitemize gönderiniz.
*Kabul Belgeniz Koordinatörlüğümüz tarafından kendi kurumunuzun ofis koordinatörlüğüne gönderilecektir.
*İlan edilen tarihlerde yapılacak olan oryantasyon programını takip ediniz.

Dönüşünüzde yapmanız gerekenler:

*Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve geldiğinizde size teslim edilen Öğrenci Kimlik Kartınızı ve  ilişik kesme belgenizi imzalarını tamamlatarak teslim etmeniz gerekmektedir.  Kimlik kartları ve ilişik kesme belgesi teslim edilmeden KATILIM BELGENİZ ve TRANSKRİPTİNİZ kendi kurumunuzun ofisine gönderilmemektedir.

Üniversitemizde Başarılı, Mutlu ve Sağlıklı bir Eğitim-Öğretim yılı dileriz.

H.Ü. FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Tel:    0 312 297 60 27 -  297 60 31
Faks: 0 312 297 60 32