2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Farabi Değişim Programı Güz / Güz-Bahar Başvuruları 01 Mart-15 Mart 2019
2019-2020 Akademik Yılı Farabi Öğrenci Değişim Programı Güz ve Güz-Bahar dönemi başvuruları   1 Mart 2019 – 15 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Programa başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki belgeleri  hazırlayarak farabi ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri:
• 2 Adet Farabi Aday Öğrenci Başvuru Formu  (Tıklayınız…) Bilgisayarda doldurunuz.
• 2 Adet Öğrenci Not Bildirim Belgesi (Transkript)(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin ediniz)
• 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• Başvuruda bulunacağınız üniversite yabancı dilde eğitim yapıyorsa dil skorunuzu gösteren belge (ÖSYM’nin yaptığı bir sınav sonuç belgesi veya üniversitemizin yabancı diller yüksekokulunun yaptığı dil sınavı sonuç belgesi)
Anlaşmalı olduğumuz Üniversiteler  Protokolümüz Olan Üniversiteler (tıklayınız….)
NOT: Aday Başvuru Formları Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır. Fotoğrafsız, imzasız ve el yazısı ile doldurulmuş olan Farabi Aday Başvuru Formları kabul edilmeyecektir.

Öğrenci Değişimi Başvuru Kriterleri:
• Öğrencinin yüksek eğitim programlarında kayıtlı lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
• Lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 2.00 /4.00 olması,
• Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
• Lisans, Yüksek lisans ve Doktora programlarının ilk yarıyılını tamamlamış olmak.

Başvurusu kabul edilip diğer üniversitelerde eğitim-öğretim görecek olan öğrencilere ise 4 ay boyunca  600TL karşılıksız Farabi Bursu verilecektir. 4 ay boyunca bursun %70’i  aylıklar halinde, geri kalan %30 ‘u öğrencinin güz dönemi transkripti koordinatörlüğe ulaştıktan sonra başarılı-başarısız durumuna göre hesaplandıktan sonra ödenecektir.

Son başvuru 15 Mart 2019 tarihinde saat 17:00'da son bulacaktır.
Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Farabi Kurum Koordinatörlüğü
Makine Mühendisliği 3. kat
Tel: 297 60 27
e-posta:farabi@hacettepe.edu.tr